Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Why You Should Skip The Morning Coffee

Why You Should Skip The Morning Coffee

– Scroll down for English version –

Er kaffe skadeligt? Modvirker kaffe dit vægttab? Kaffe er et ømtåleligt emne, og bare rolig du behøver ikke droppe kaffen fuldstændigt. MEN for din sundheds OG slanke taljes skyld vil jeg dog råde dig til ikke at drikke for meget kaffe og aldrig fra morgenstunden af…

Hvorvidt kaffe skader dig kommer an på, hvor stresset du er i forvejen. Kaffe indeholder koffein, som øger udskillelsen af stresshormonet kortisol. Kortisol (og stress) er i sig selv ikke farligt. Problemet er, når vi udskiller for meget kortisol og i for lang tid. Kaffe kan derfor gøre ondt værre, hvis du i forvejen er stresset (og altså i forvejen udskiller forhøjede mængder kortisol). Kaffe kan på denne måde være en yderligere stressfaktor på din krop.
For meget stress er skadeligt og er den typiske årsag til hormonelle ubalancer og problemer med at tabe sig. Derfor oplever mange at have lettere ved at tabe sig, når de dropper kaffen eller skruer ned, da de således har færre stresshormoner i kroppen.
Jeg opfordrer dig dog ikke nødvendigvis til at droppe kaffen fuldstændigt, men føler du dig afhængig af kaffe for at komme igennem en lang arbejdsdag, er det tegn på, at du vil gøre klogt i at skrue ned.
Uanset om du har behov for at skrue ned for dit kaffeforbrug eller ej, da vil jeg anbefale, at du aldrig drikker kaffe i din første vågne time. I den første time, efter man er vågnet, udskiller kroppen naturligt ekstra kortisol for, at man opkvikkes og vågner. Kroppen udskiller 50% mere kortisol i kroppen i den første vågne time. Det er derfor meget uhensigtsmæssigt at danne endnu mere kortisol i kroppen på dette tidspunkt ved at drikke en kop kaffe. Kaffens opkvikkende effekt er desuden også mindre i den første time, da kroppen i forvejen forsøger at opkvikke sig selv.
Personligt nyder jeg kaffe i ny og næ og i godt selskab. Jeg drikker aldrig kaffe på arbejdet eller som et middel til at vågne på. Har jeg behov for det, så ved jeg, at jeg enten sover for lidt, er for stresset eller udkørt, og i så fald må jeg sove mere og skrue ned for farten…

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer:

Fibæk, Caroline & Fürst, Stine. 2016. Hormonel harmoni. People’sPress
http://www.mx.dk/viden/videnskab/story/17707743
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/06/01/when-to-drink-coffee-so-you-get-the-most-out-of-the-caffeine/


– ENGLISH –

Is coffee bad for you? Doet it prevent your weight loss? Coffee is a difficult subject, and do not worry I will not ask you to cut it out completely. BUT, in sake of your health and waist line I will advice you to drink less coffee and to cut out your morning coffee…

How much coffee affects you depends on how stressed you are already. Coffee contains caffeine, which increases the secretion of the stress hormone cortisol. Cortisol (and stress) in itself is not dangerous. The problem is when we secrete too much cortisol and for too long. Coffee can make matters worse if you are already under stress (and therefore already secrete elevated cortisol). This way, coffee can be an additional stressor on your body.
Too much stress is harmful and is the typical cause of hormonal imbalances and problems with losing weight. Therefore, many people find it easier to lose weight when they skip coffee or at least drink less, since this means fewer stress hormones in the body.
I am not saying that you have to skip coffee completely. We all have our different relationship with coffee. It may be the only thing that gets you up in the morning and through the day? Or you love to drink a cup of cappuccino every now and then with your friend? Or you may not even like it?
Whether you need to decrease your coffee consumption or not, I recommend that you never drink coffee first thing in the morning. In your first waking hour the body naturally secretes additional cortisol in order to wake you up. The body secretes 50% more cortisol in the body in the first waking hour. It is therefore inappropriate to create even more cortisol in the body by drinking a cup of coffee. The coffee’s stimulating effect, moreover, is lower in the first hour as the body already tries to awaken itself.
Personally, I enjoy coffee every now and then and in good company. I never drink coffee at work or as a way to wake up myself. If I feel like I need it, I know that I either sleep too little, am too stressed or exhausted.

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

Fibæk, Caroline & Fürst, Stine. 2016. Hormonel harmoni. People’sPress
http://www.mx.dk/viden/videnskab/story/17707743
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/06/01/when-to-drink-coffee-so-you-get-the-most-out-of-the-caffeine/

 


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *