Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

My Morning Happiness Rituals

My Morning Happiness Rituals

– Scroll down for English version –

Glæde og mental sundhed er danskernes største sundhedsudfordring i dag. At være glad sker ikke automatisk, men det kræver, at man gør en aktiv indsats. Som det meste i livet er glæde, sundhed og den slanke talje ikke et resultat af fx at udelukke én særlig fødevare, men det handler om små daglige vaner. Det er, hvad vi gør hver dag, der virkelig tæller. Derfor sørger jeg selv for dagligt at gøre noget, der hæver min glæde og mentale sundhed. Jeg kalder det for mine glædesritualer. I dag fortæller jeg jer om mine morgen-glædes-ritualer, der sikrer mig en god start på dagen, hormoner i balance, mentalt overskud og vigtigst; et smil på læben.

Hvorfor er det vigtigt at være glad?

Hvem kan ikke godt lide at være glad? Udover det føles skønt, så er glæde også utrolig vigtigt for din sundhed. Ligeså vel som regelmæssig motion, en sund og nærende kost, da er også din mentale sundhed afgørende for din sundhed, velvære, taljemål og livslængde.
I min optik er glæde et symptom på, at du er sund. Tilstedeværelsen af velvære, nydelse, latter og glæde er alle tegn på sundhed. Oplever du derimod nedtrykthed, træthed og stress, også selvom du spiser en masse gulerødder og løber en masse ture, da vil jeg ikke mene, at du er sund. Slet ikke. I så fald er du snarere, hvad jeg kalder for, ”usund sund”. Læs mere om dette HER.

Et glad menneske er i balance mentalt og fysisk. Når du er glad, fungerer alle dine kropslige processer optimalt, og du vil derfor opleve en pænere hud, højere fedtforbrænding, bedre fordøjelse, bedre immunforsvar og meget meget mere.
Engang var jeg ”super-sund”, dyrkede en masse motion og spiste en masse sund mad. Men jeg var ikke sund eller så sund ud (læs mere HER). Jeg har derfor lært i dag også at prioritere glæden i min sunde hverdag. Jeg er ikke i tvivl om den dag i dag, at det først og fremmest er glæden, der har skabt balance i mine hormoner og gjort mig sund fra top til tå. I dag er jeg nemlig ægte sund, jeg er “happy healthy”.

Mine morgen-glædes-ritualer

NB! Den morgen, som I nu vil læse om, formår jeg ikke at nå hver dag. Kommer jeg for sent i seng, sover over mig eller lign., da når jeg det simpelthen ikke. Men jeg prioriterer det højt og bestræber mig så vidt muligt på at nå mine morgen-glædes-ritualer. De er nærmest ”hellige” for mig og gør en verden til forskel for mit velvære resten af dagen. Derfor når jeg det nu også de fleste hverdage. 🙂

7.00: Vækkeuret ringer. Jeg står op, hopper i noget behageligt tøj, drikker et glas vand med citron samt et glas vand med 2 skefulde fiber husk.
7.05-7.20: Jeg dyrker et kvarters yoga i stuen. Der findes en masse gode videoer på youtube, som man kan bruge til dette.
7.20-7.30: 10 minutters meditation. Jeg anvender selv ofte guidede meditationer, og jeg kan anbefale app’en headspace, hvis man er nybegynder (ikke sponsoreret).
7.30-8.00: Jeg forbliver i mit behagelige tøj, mens jeg laver morgenmad og har tid til at nyde den i ro og mag. Det er knap så ”mindful”, men jeg elsker at spise min morgenmad, mens jeg ser Go’ Morgen Danmark i fjernsynet. For mig er det bare sådan en hyggelig start på dagen.
8.00-8.30: Jeg smutter i bad, hopper i tøjet og gør mig klar til at tage på arbejde.
Denne morgen sætter jeg altså en halvanden time af til. Det er vigtigt, at jeg har god tid og på den måde undgår at producere for mange stresshormoner allerede fra morgenstunden af. For mange kan det dog lyde som umuligt at nå alt dette om morgenen. Det er det, som sagt, også for mig nogle gange, men det ”eneste”, som det handler om, er at komme tidligt nok i seng. Søvnen er det ALLER-vigtigste, og hvis jeg ikke får mine otte timers søvn, så er det sundere for mig at blive i sengen længere fremfor at stå tidligt nok op til mine morgen-glædes-ritualer.
Men får jeg sovet nok, da er denne morgen min allerbedste start på dagen. Jeg ELSKER det.
Har du nogle gode morgen-glædes-ritualer, da del dem endelig med os andre i kommentarfeltet, så vi kan hjælpe hinanden. Og ellers så synes jeg, du burde prøve ”min” morgen. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den.
Og husk at følge mig på Instagram. I morgen vil jeg dele mine morgen-ritualer med jer på Instagram story. Vi ses derinde!

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Happiness and mental health is the Danish population’s greatest health challenge today. Being happy does not happen automatically, but it requires an active effort from you. As most things in life, happiness, health and a slim waist is not a result of, for example, excluding one particular food, but it is about little daily habits. It is what we do every day that really makes a change. Therefore, I make sure to do something every day that promotes happiness and mental health. I call it my happiness rituals. Today, I share with you my morning happiness rituals that kick off my day with energy, a big smile and healthy, balanced hormones.

 

Why it is important to be happy

Who does not like to be happy? Besides it feels good, happiness is also very important for your overall health. Like regular exercise, and a healthy and nutritious diet, your mental health is essential to your health, well-being, fat burn and life expectancy.
In my view, happiness is a symptom of your health. The presence of well-being, happiness and laughter are all signs of health. Do you experience depression, fatigue and stress, also if you eat a lot of carrots and do a lot of exercise? Then I will say that you’re not healthy. In that case I would rather call you what I refer to as “unhealthy healthy”. Read more about this HERE.
A happy person is in balance both mentally and physically. When you are happy, all your bodily processes works optimally and you will experience a prettier skin, better fat burn, better digestion, better immune function and much much more.
Once I was “super-healthy”, did a lot of exercise and ate a lot of healthy food. But I was not healthy or looked that way (read more about this HERE). Therefore, I have now learned to prioritize happiness in my healthy lifestyle. Today, I am convinced that happiness is the reason why my hormones are balanced and healthy and that I am healthy from head to toe. Today I’m truly healthy, I am happy healthy.

My morning happiness rituals

NB! I want you to know that “my happy morning”, which I am about to tell you about, is not something I am able to do every day. If I get in bed too late, sleep too long etc. I am not able to go trough all of my morning rituals in time. But I make it a high priority and I try as far as possible to make time for my morning happiness rituals. They make a world of difference to my well-being for the entire day. Therefore, I do succeed with this morning most of the weekdays. 🙂
7 am: The alarm clock rings. I get up, put on some comfy clothes, drink a glass of water with lemon juice plus a glass of water with two spoons of psyllium husk.
7.05-7.20 am. I do 15 minutes of yoga in my living room. There are plenty of great videos on youtube for this.
7.20-7.30 am: 10 minutes of meditation. I mostly use guided meditations for this. I can recommend the app Headspace if you have just started on your meditating practice (not sponsored).
7.30-8.00 am: I stay in my comfy clothes while cooking my breakfast. I enjoy my breakfast peacefully. Often I enjoy my breakfast while watching the Danish Morning show (I know, TV while eating is not “mindful”) but I just think it is such a cozy thing and I enjoy it a lot.  So, it is mindful to me. 😉
8.00-8.30 am: I get in the shower, put on my clothes and make myself ready for work.
I need one and a half hour for this morning. It is important that I have enough time to avoid producing too many stress hormones already from the beginning of the day. I know that most people think it is impossible to do all this in the morning. Sometimes it is for me too, but it is “only” a matter of getting in bed early enough. Sleep is the MOST important factor to our health, and if I do not get my eight hours of sleep then it is healthier for me to stay in bed a bit longer than getting up to my morning rituals.
But when I do get enough sleep I LOVE my morning happiness rituals. Best way to start my day!
Do you have any morning rituals then I would love if you would share them with all of us in the comments below. This way we can help and inspire each other with more happiness. And maybe you should try my morning happiness rituals tomorrow? I look forward to hearing from you what you think about it.
And remember to follow me on Instagram. Tomorrow I will go through my happy morning with you on the Instagram story. See you there!

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *