Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Homemade Sunscreen – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk

Homemade Sunscreen

– Scroll down for English version –

Valget mellem enten at blive solbrændt eller at tilføre huden syntetiske kemikalier (læs: solcreme) har jeg altid syntes var et svært dilemma. Begge dele er nemlig utrolig usundt og skadeligt. For meget sol er ikke godt, men det er solcreme så sandelig heller ikke!

Solcremer er fyldte med kemikalier, tilsætningsstoffer og andre skadelige stoffer, som har vist sig at have forstyrrende effekter, ikke mindst på den hormonelle balance. Igennem de sidste år er mange solcremer dog heldigvis blevet sundere, og indeholder færre skadelige stoffer. Desværre har jeg endnu ikke kunne finde en solcreme, der var helt fri for uønskede ingredienser, hvoraf de fleste endda blot er til for at sikre en god konsistent, farve og holdbarhed – alle tre faktorer, som jeg personligt gerne går på kompromis med for sundhedens skyld!
En god solcreme skal dog beskytte mod solens UVA og UVB stråler, hvilket kræver et solfilter, som desværre ikke kan fås naturligt. Står valget mellem solbrændthed eller solfilter, da mener jeg, at det mindst skadelige er solfilteret, når vi taler om hudskader, hudkræft mm.
En løsning på problemet er selvsagt at holde sig ude af solen i de værste timer (11-15), iføre sig let tøj og hat samt opholde sig i skyggen. Til daglig er dette intet problem, men når jeg er på ferie, må jeg indrømme, at jeg er for stor en sol-elsker til at kunne overholde det. Jeg elsker at solbade, og det er en stor del af min fornøjelse og glæde ved at rejse til varmen (for hvem er det ikke det?). At sole er også sundt, men mit solbadningsniveau på ferier er for højt sundhedsmæssigt.
Jeg mener, at når man udsætter sin hud for unaturligt meget sol som fx på en ferie, da bliver man også nødt til at tage gøre brug af et unaturligt solfilter. Men al den anden unødvendige kemi, der kun er til for at fremme en særlig farve, konsistens osv., vil jeg altså ikke smøre på min hud.
Hvad skal man så gøre?
Min bedste løsning på problemet hidtil er derfor at lave min egen solcreme, der KUN indeholder selve solfilteret og dermed ikke al den anden unødvendige kemi. Igen, selve solfilteret er unaturligt og dermed ikke fri for usunde ingredienser. Solfilteret, der hedder tiosol, består af Carthamus Tinctorius Seed Oil, Titanium DioxideAluminaPolyhydroxystearic Acid og Silica. Jeg kan derfor ikke kalde min solcreme sund, men den er altså det mindst skadelige alternativ, jeg har kunne finde (har du et bedre, vil jeg elske at høre om det i kommentarfeltet nedenfor).

Hjemmelavet solcreme (faktor 30)

50 ml tiosol (kan købes i de fleste helsekostbutikker)
100 ml kokosolie
– Sørg for at blande de to ingredienser godt og hæld det på en beholder. Jeg vil anbefale, at du anvender en beholder med pumpe. Ønsker du at lave en stærkere eller mildere solfaktor, da skal du iblande hhv. mere eller mindre tiosol.
Mit allerbedste sundhedsråd er dog at undgå solcreme OG solbrændthed fuldstændigt, og jeg prøver såvidt muligt dette selv. Men denne solcreme er en god løsning, de dage man ikke kan holde sig fra solen.
P.S. Min første bekymring ved at lave min egen solcreme, som jeg kan forestille mig, at du også sidder med, var, om den så overhovedet duede? Men det kan jeg fortælle Jer, at den gør! Jeg har brugt denne solcreme hele sommeren, hvor jeg både har solet i Danmark og i Italien, og den fungerer perfekt. Jeg er overhovedet ikke blevet solbrændt en eneste gang, hvilket jeg endda har oplevet at blive, når jeg brugte andre solcremer…

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer:

http://www.safecosmetics.org

http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/fewer-sunscreens-contain-endocrine-disrupting-substances 

http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer 

https://draxe.com/75-of-sunscreens-are-toxic-what-to-do-instead/ 


– ENGLISH –

The choice between either to be getting a sunburn or adding synthetic chemicals (aka. sunscreen) to my skin has always been a difficult dilemma to me. Both are incredibly unhealthy and harmful. Too much sun is bad, but sunscreen certainly is too!

Sunscreens are full of with chemicals, additives and other harmful substances which have harmful effects, not least on our hormonal balances. Over the past years many sunscreens have become healthier and thereby contain fewer harmful substances. Unfortunately though, I have not yet be able to find a sunscreen completely free from unwanted ingredients. Most of the unwanted ingredients are even unnecessary since they only ensure a certain color, consistency and durability – all three factors that I personally prefer to compromise for more health.
A good sunscreen must, however, protect against the sun’s UVA and UVB rays, which requires a sunscreen, which unfortunately can not be obtained naturally. So, if the choice is between sunburn or sunscreen, I think that the least harmful option is sunscreen when we are talking skin damage, skin cancer etc.
Obviously, one solution to the problem is to stay out of the sun during the worst hours (11-15), wear light clothing and hat plus staying in the shade. Most days, this is not a problem, but when I’m on vacation, I must admit that I am too much of a sun-lover to comply with it. I LOVE sunbathing, and it’s a big part of my pleasure and joy of traveling to (I think most of us feel this way). The sun is healthy but too much sun is not.
I believe that when we expose your skin to unnaturally high amounts of sun, like when we sunbath on holidays, we must also make use of unnatural sun filter. But all the other unnecessary chemicals that only promote a specific color, texture, etc., are not something that I am willing to put on my skin.
What to do, then? 
My best solution to the problem so far is to make my own sunscreen, which ONLY contains the sun filter in itself and not all the other unnecessary chemicals. Again, the sun filter is unnatural and is not free from unhealthy ingredients. The sun filter, which is called tiosol, consists of Carthamus Tinctorius Seed OilTitanium DioxideAluminaPolyhydroxystearic Acid and SilicaSo, I cannot call my sunscreen healthy but it is the less harmful alternative that I have found (if you know a better one I would love to hear about in the comments below).

Homemade Sunscreen (SPF 30)

50 ml tiosol (can be found in most health stores)
100 ml coconut oil
– Mix the ingredients and add it to a container. I recommend a container with a pump.
My best health advice is to avoid sunscreen and sunburn completely and I try to do this myself as far as possible. This sunscreen is the best possible solution, though, on the days you cannot stay away from the sun.
P.S. My first concern about making my own sunscreen was whether or not it would even work. I can tell you it does. I have been using this myself this entire summer, both while sunbathing in Denmark and Italy. I did not get one single sun burn, which I have actually experienced to get while using other sunscreens..

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

http://www.safecosmetics.org

http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/fewer-sunscreens-contain-endocrine-disrupting-substances 

http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer 

https://draxe.com/75-of-sunscreens-are-toxic-what-to-do-instead/ 


Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *