Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Now is Where The Magic Happens – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk

Now is Where The Magic Happens

– Scroll down for English version –

Det allermest fantastiske, vi har, er nuet. Det er faktisk det eneste, vi har. Der er ikke andet end nuet. Der har aldrig været andet end her og nu, og der bliver aldrig andet det. Når du fx tænker på fremtiden, så vil du aldrig opleve fremtiden som ”fremtiden”. Du kan forestille dig fremtiden, men den vil en dag blive oplevet som “nu”. Når du tænker på fortiden, var det også “nuet” fra engang, som du tænker tilbage på.

I dag har vi vænnet os til at overse her og nu. Vi har travlt med at opnå noget i fremtiden eller dvæle i en bedre fortid. Nuet er på denne måde for mange blevet en vane, noget uønsket, et problem, eller noget man skal væk fra. Vi har hele tiden travlt med at lægge planer, forestille os forbedringer og drømme om en anden (bedre) fremtid. Ved denne indstilling fjerner vi os fra nuet. Og det er en skam, fordi nuet er det allervigtigste vi har. I nuet er lykken – i nuet er livet.
Når man oplever nuet, at være fuldt tilstede, da oplever man også livet og glæden. Denne oplevelse vil de fleste, der har bevæget sig mod et mere “mindful” liv, kunne nikke genkendende til. Sådan havde jeg det også selv, og det er også hvorfor, jeg mediterer eller på anden vis øver mig i at være fuldt til stede hver dag.
Det mest fantastiske ved at opleve nuet er opdagelsen af dig selv og dit sande jeg. Dit sande jeg er fri for din historie, dine oplevelser, dine forventninger eller tanker om dig selv. Dit sande jeg befinder sig i nuet. Er man ikke i kontakt med dette sande jeg, da vil man i stedet opleve, hvad der kaldes egoet, som er betinget af ydre forhold, og som hele tiden har behov for at bekræfte sig selv. Egoet har ikke fred, og hviler ikke i sig selv. Egoet er ikke i nuet. Typisk forsøger man med dette ego at bekræfte sig selv via gentagne og mere eller mindre ubevidste vaner og tankemønstre.
Tænk at leve 10 år, 20 år eller måske et helt liv uden at være til stede, uden at opleve livet her og nu. Uden at opleve det eneste sted, hvor det rigtig gode liv befinder sig.
Ved at leve “mindful” og mediterer nærmer man sig nuet og dermed sit sande jeg. Det kræver øvelse, ja, men det KAN lade sig gøre for alle. Læs mere om meditation og mindfulness HER.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

The most amazing thing we have is the present moment. It’s actually the only thing we have. There is nothing like “now”. There has never been anything other than the present moment, and there will not ever be. For example, when you think about the future, you will never be able to experience the future as “the future”. You can imagine the future, but one day the future will be experienced as “now”. When you think of the past you think back on a former “now”.

Today we have become good at overlooking the present moment. We are constantly hurrying to achieve something more in the future or we might dwell in a better past. “Now” has in this way become more like a habit, something unwanted, a problem or something you must get away from. We are busy planning improvement and dreaming of a different (better) future. In this way, we remove ourselves from the precious present moment. And what a shame! In the present moment lies the most important things in life; happiness and life.
When you experience the present moment and are fully present you experience life and happiness. People who practise mindfulness recognize this. That is also why I meditate or otherwise practise to be present every day.
The most amazing thing by experiencing the present moment is the discovery of yourself and your true self. Your true self is free an independent of your history, your experiences, your expectations and thoughts about yourself. Your true self is completely present. If you are not in touch with your true self, you will instead experience what is called the ego. The ego is subject to external conditions and must constantly be affirmed. The ego does not have peace, and will not rest in itself. The ego is not in the present. Typically, the ego tries to affirm itself through repeated and more or less unconscious habits and thought patterns.
Imagine living 10 years, 20 years or perhaps a whole lifetime without being present, without experiencing life here and now, without experiencing your true self and happiness.
With mindfulness and meditation you can approach the present moment and thus your true self. It takes practice, yes, but it IS possible for everyone. Read more about meditation and mindfulness HERE.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *