Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

About ZENTA and Emotional Technology

About ZENTA and Emotional Technology

– Scroll down for English version –

Vi lever alle sammen i en digital verden, hvor alt går utrolig hurtigt, mulighederne er mange, og det kan være svært at nå det hele. Teknologien er i konstant udvikling, og vi kan allerede måle og veje stort set alt; kalorietællere, ”smart watches”, ”fitness trackers”, kilometermålere og meget mere. Mange studier viser desværre, hvordan teknologien også fjerner både nærvær og livskvalitet, for ikke at nævne stigningen af stressramte…

Den gode nyhed er, at udviklingen heldigvis også er begyndt at fokusere på, hvordan teknologien kan bruges til at fremme nærværet, roen og glæden, som den digitale tidsalder netop beskyldes for at stjæle. Min veninde, Sabrina, har netop lanceret et nyt produkt indenfor denne ”nye retning”. Produktet, der hedder ZENTA, er et eksempel på, hvordan teknologien kan hjælpe os til mere velvære på et plan, som vi ikke selv er i stand til. Denne nye slags teknologi kan også kaldes for en slags ”emotionel teknologi”, og jeg synes, at det er en utrolig positiv retning, udviklingen har taget: en teknologi der gør dig lykkeligere – dét glæder jeg mig til at følge mere med i.

Om ZENTA

ZENTA er VINAYA’s næste generation af ”wearables” (dvs. ”smart” produkter der kan bæres, såsom smykker, armbåndsure osv.). ZENTA fungerer som en personlig træner for både krop og sind. Det er et ”smart” armbånd, der via biometrisk sansningsteknologi synkroniserer med din smartphone for at hjælpe dig til at tage kontrol over dit velbefindende, hver dag.
ZENTA gør ting, som du ville forvente af et moderne ”wearable” såsom spore din søvn og tælle dine skridt, men det går et skridt videre ved at korrelere alt dette med dine følelsesmæssige data.
Med ZENTA vil du lære bedre at forstå dine egne mønstre, og hvad der udløser din oplevelse af fx stress, lykke og produktivitet. Med denne indsigt giver det dig mulighed for at træffe de rigtige beslutninger og gøre den rigtige indsats for at bryde destruktive vaner, finde mere ro og fokusere på, hvad der gør dig lykkeligst.
Hvilket problem forsøger ZENTA at løse?
De fleste mennesker lider af stress, glemmer at fokusere på, hvad der gør dem glade, og føler, at der ikke er nok timer i døgnet. Selv med de bedste intentioner, har vi ikke nok indsigt til at arbejde smartere, være sundere og opnå mere. Ofte føler vi ikke, at vi er i kontrol, og vi ved ikke, hvor vi skal starte for at opbygge bedre vaner.
Hvad er formålet med ZENTA?
Formålet med ZENTA er at gøre folk i stand til at lære mere om mønstrene i deres følelser og adfærd, således de formår at bygge bedre varige vaner, leve med mindre stress og forbedre ”kontakten til sig selv” i den moderne digitale tidsalder.
Se en video præsentation og lær mere om ZENTA HER.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH – 

We all live in a digital and fast world with a loads of possibilities, decisions and it can be difficult to find time for everything. The technology is constantly evolving, and we are already able to measure and weigh almost anything; calorie counters, smart watches, fitness trackers, miles measuring etc. Unfortunately, many studies show how technology also removes both presence and quality of life, not to mention the increase of people suffering from stress…

The good news is that the digital development has begun to focus more on how technology also can be used to promote presence, calmness and happiness.  My friend, Sabrina, has just launched a new product in this “new direction”. The product, called ZENTA, is an example of how technology can help us get more well-being at a level which we ourselves are not able to. This new kind of technology is a kind of “emotional technology” and I think it is so positive and exciting how the technology beings to focus on this aspect too: a technology that makes you happier!

About ZENTA

ZENTA is a next generation wearable by VINAYA that works as a personalized coach for both body and mind. It is a smart wristband that uses biometric sensing technology and syncs with your smartphone to help you take control over your wellbeing, everyday.
ZENTA does things that you’d expect from a modern wearable, such as track your sleep and count your steps, however it goes a step further by correlating that with your emotional data.
With ZENTA, you’ll learn to better understand patterns and triggers that affect how you experience stress, happiness, and productivity over time. With this insight, it empowers you to take the right action to break destructive habits, find more calm and focus on what makes you the happiest.
What is the problem we are trying to solve?
Most people suffer from stress, forget to focus on what makes them happy, and feel there are not enough hours in the day. Even with the best intentions, we don’t have enough insight to work smarter, be healthier and achieve more. Often, we feel we’re not in control and don’t know where to start to build better habits.
What is the purpose of ZENTA?
ZENTA’s purpose is to empower people to learn more about the patterns in their emotion states and behaviour, so that they can build better lasting habits, live with less stress and improve “connection to self” in the modern digital age.
Watch a video about ZENTA and learn more about the product HERE.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *