Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Over-Thinking Kills Happiness and Health – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Over-Thinking Kills Happiness and Health

Over-Thinking Kills Happiness and Health

– Scroll down for English version –

Tænker du ofte på fortiden og på fremtiden? Gør du dig ofte særlige forventninger og forestillinger om, hvad fremtiden må bringe? Sådanne tanker kan hurtigt skabe et større tankemylder i hovedet. Bruger man meget energi på alle disse negative tanker, medfører det typisk bekymringer, usikkerhed, tvivl og angst sågar, som i sidste ende fjerner din glæde her og nu. Negative tanker føles ikke bare ubehagelige men på sigt kan de endda gøre dig syg.

Hvad tænker du lige nu?
Vi har alle tanker hele tiden. Tankerne har derfor enorm indvirkning på, hvordan du har det. Man er virkelig, hvad man tænker. Tanker om fortiden, tanker om fremtiden, forventninger og forestillinger kan hurtigt give anledning til bekymringer, tvivl, usikkerhed, angst, tristhed og depression. De mange tanker fjerner på den måde hurtigt glæden fra her og nu.
At have negative tanker er helt normalt. Tilbage fra dengang vi var urmennesker, er vores hjerne anlagt til at fokusere på de negative ting først. Rent overlevelsesmæssigt gav det bedst mening, at man først og fremmest ”scannede” omgivelserne for eventuelle farer såsom et farligt dyr eller anden trussel, førend man opdagede de smukke blomster. Denne strategi er dog knap så hensigtsmæssig for os i dag. Det er ret sjældent, at vi er ved at blive spist af en tiger eller står overfor en anden livstruende situation… Det hører selvfølgelig sund fornuft til, at man gør sig overvejelser, førend man træffer vigtige valg og beslutninger. Men oftest gør vi dette for meget. Så meget, at det fylder os med for mange negative tanker og forringer vores livskvalitet og sundhed.
Livet, lykken og glæden befinder sig HER og NU. Fremtiden kan vi alligevel ikke kontrollere, og vi kan hurtigt ende med at have brugt en masse energi og bekymringer på et udfald, der alligevel aldrig bliver aktuelt – og det er en skam. Vi må have tillid til, at fremtiden, uanset hvordan den udformer sig, bliver ok. Ellers kan tilværelsen hurtigt blive utryg og knap så rar.
Negative tanker fjerner ikke blot din livsglæde og velvære i øjeblikket, men de påvirker faktisk hele din krop og din sundhed. Ifølge forsker Bruce Lipton, amerikansk stamcelle biolog og ph.d., påvirker vores overbevisninger og tanker vores kroppe helt ned på celleniveau, og i hans optik er vores tankeunivers af stor betydning for udviklingen af bl.a. sygdom og lidelser. Den gode nyhed er, at positive tanker på denne måde omvendt skaber glæde, sundhed og lykke. Positive tanker øger dit immunforsvar, din fedtforbrænding og sultfølelse for blot at nævne nogle få effekter. Dine tanker skaber dit liv og din verden. Derfor er det så vigtigt, at vi ikke fylder vores hoved med for mange af de negative af slagsen. Husk på at du har tanker – du er ikke dine tanker. I dette ligger der en evne hos dig til at ændre dine tanker.
”Hvad kan gå galt?” – prøv næste gang at tænke ”Hvad kan gå godt?”
En af de mest effektive måder at fjerne negative tanker på er via mindfulness og meditation. Når man er i stand til at være til stede fuldt ud i øjeblikket, da kan man lære at tænke, hvad man gerne vil tænke, og føle, hvad man gerne vil føle. Få 12 gode råd til mere mindfulness i hverdagen HER.

 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer:

https://www.youtube.com/watch?v=jjj0xVM4x1I


– ENGLISH –

How often do you find yourself thinking about the past or the future? Do you have certain expectations and ideas about how your future and life should be like? Such thoughts tend to increase and fill your entire mind and head and typically they lead to concerns, worries, uncertainty, doubts, anxiety and will ultimately remove happiness from your here and now. Negative thinking does not only feed bad but eventually it can make you sick.

What are you thinking right now?
We all have thoughts all the time. We can never stop thinking. There, thoughts have a huge impact on how you feel. You really are what you think. Thinking about the past, the future, expectations and perceptions can quickly lead to concerns, doubts, uncertainty, anxiety, sadness and depression. Nevertheless, negative thinking removes joy from the present moment.
Over thinking and negative thinking is very normal. Back from the days when we lived in nature, our brains are designed to start focusing on the negative. In order to survive it was important first to take note of any potential threats such as a dangerous animal, before looking at some beautiful flowers in the woods. This strategy, however, is less appropriate for us today. We are rarely met with a dangerous animal or another life threatening situation. It is, of course, common sense though, that one must reflect thoroughly before making a big decision. But because of our brain’s design we often end up reflecting too much in life in general. We reflect so much that it affect our happiness and quality of life.
Life and happiness is HERE and RIGHT NOW. We cannot control the future anyways and we will most likely end up spending a lot of energy, worries and fear about something “that might could happen some day” but it the end does not. That is a shame and waste of energy and happiness. We have to trust that the future, however it may evolve, will be just alright. Otherwise our lives quickly ends up quite uncomfortable.
Negative thinking not only removes your happiness and well-being in the present moment, but they affect your whole body and your health too. According to Bruce Lipton, American stem cell biologist and PhD, our beliefs and thoughts affect our bodies all the way down to the cellular level. In his opinion, our thinking has a great impact on the development of illness even. The good news is that positive thinking, on the contrary, creates a life with happiness and health. Positive thinking boosts your immune system, your fat burn and hunger, just to mention a few effects. Your thoughts create your life and your world. That is why it is so important that we do not fill our head with too many of the negative ones. Remember, you have thoughts – you are not your thoughts. This gives you the ability to change your thought for the better.
“What can go wrong?” Instead try asking yourself “What can go well?”
One of the most effective ways to remove negative thinking is through mindfulness and meditation. When you are able to be fully present in the moment, you are able to learn how to think what you want to think and feel how you want to feel. Get 12 tips for more mindfulness in everyday life HERE.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

https://www.youtube.com/watch?v=jjj0xVM4x1I


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *