Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Maybe You’re Not Depressed But “Just” Burned Out – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Maybe You’re Not Depressed But “Just&#...

Maybe You’re Not Depressed But “Just” Burned Out

– Scroll down for English version –

Vækkeuret ringer. Du føler dig træt. Du har næsten ikke sovet, fordi det tog dig lang tid at falde i søvn. Tanken om en kop kaffe får dig dog ud af døren. Du er sulten og higer efter brød, kager og alt, der giver hurtig energi. Du er irritabel. Du bliver hele tiden uvenner med kæresten. Du står på et løbebånd helt udmattet. Du ser grå og trist ud.

Noget du kender til? Dette betyder ikke nødvendigvis, at du er blevet et deprimeret og surt menneske. Det kan faktisk skyldes, at du ”bare” kører dig selv for hårdt og måske endda allerede er udbrændt. Ofte ved de fleste desværre ikke, når de er på vejen mod udbrændthed. Læs med i dag og tjek om du er udbrændt – eller på vej til at blive det.
Udbrændthed, stress, binyretræthed.. Kært barn har mange navne, og emnet står mit hjerte utrolig nært i dag, da jeg selv har været igennem det. Jeg har selv oplevet flere år med kronisk stress. Jeg vidste det bare ikke før meget sent i processen. Kroppen er nemlig fantastisk, og den kan virkelig holde til meget – men ikke alt! Det gik op for mig, da jeg igennem lang tid var konstant træt, så usund ud (trods jeg levede ”så” sundt), mine menstruationer udeblev, jeg døjede med uren hud, dårlig hukommelse og var vildt irritabel. Noget jeg ellers virkelig sjældent var en gang. Var det mig, der havde ændret mig til et dårligere menneske? Nej! Jeg var ved at blive udbrændt. Læs mere om min historie HER.

Hvordan bliver man udbrændt?

Udbrændthed opstår, når vi oplever langvarig stress. Dermed sagt er stress i sig selv ikke farligt. Som mennesker er vi nemlig beregnede til at udskille stresshormoner, når vi har brug for ekstra energi. Dette var engang utrolig hensigtsmæssigt, når vi skulle løbe fra en farlig sabeltiger. Vores stressreaktioner er beregnede til at blive aktiveret kortvarigt i akutsituationer. Problemet med stress opstår dog ofte i dag, fordi vores verden ser helt anderledes ud. Vi stresser ikke længere over at skulle løbe fra et farligt dyr med derimod over lange bilkøer, skænderier med kæresten, pligter, lange arbejdsdage, eksaminer, manglende søvn, sorg, uvenskaber og krævende børn.

Ved du, om du er udbrændt?

Vores stressmekanismer styres af hormoner. Det mest kendte stresshormon er kortisol, som frigives under stress. Kortisol giver energi og gør dig i stand til at løbe hurtigt. Når du er stresset i lang tid, forsøger din krop konstant at udskille ekstra kortisol. Går der længe nok, så vil kortisolproduktionen ende med ikke at kunne følge med, hvorfor du kan ende med at blive udbrændt. Dette kaldes også for binyretræthed.
At være kronisk stresset er noget, de fleste dog ikke er helt klar over, at de faktisk er. Man vænner nemlig sin krop til at være i denne tilstand af konstant stress, og i lang tid føles det endda okay. Udbrændthed kommer på den måde snigende:
I starten føles det måske ligefrem godt, fordi du er fyldt med ekstra energi pga. forhøjet kortisol.
Du begynder dog hurtigt at have en hverdag, der kun hænger sammen, hvis du fylder dig med koffein, energidrikke og sukker.
Så begynder din søvn at blive påvirket. Du sover dårligt og for lidt. Du ligger vågen og har svært ved at falde i søvn, fordi tankerne kører rundt. Du begynder generelt at få svært ved at koble tankerne og bekymringerne fra.
Du begynder at blive irritabel og får kort lunte. Hukommelsen bliver dårligere, og du synes, at de fleste mennesker omkring dig er irriterende.
SÅ bliver du udbrændt. Her oplever du sygdom og symptomer. Fx oplevede jeg de førnævnte symptomer: kaos i hormonerne, cyster på æggestokkene og udeblevne menstruationer (læs mere om min oplevelse HER).
Læs dette indlæg og få gode råd til, hvordan du slapper af og vender tilbage fra stress og udbrændthed.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer

Fibæk, Caroline & Fürst, Stine. Hormonel Harmoni. People’sPress, 2016

http://www.chopra.com/ccl

http://www.netdoktor.dk/sunderaad/stresstema/stressudbraendthed.htm

http://www.stressforeningen.dk/om-stress/stressformer/udbraendthed

http://levlykkeligt.dk/stress_forklaring


– ENGLISH –

Your alarm clock rings. You feel tired. You’ve hardly slept because it took forever to fall asleep. Only the idea of a cup of coffee gets you up. You are hungry and crave things like bread, cakes and anything that gives you quick energy. You are irritable. You are fight with your partner. You go for a long rund in the gym and feel completely exhausted. You do not glow. You look sad and unhealthy.

Recognize any? If so it does not necessarily mean that you have become a depressed and bad person. It may actually be that you have “just” pushed yourself too much and you might already be burned out. Often, many people do not even realize that are on their way to a burn out. If you are not sure you definitely should read on.
Burnout, stress, adrenal fatigue .. It goes by many names, and it is a subject very close to my heart since I’ve been through it myself. I once suffered from chronic stress but I did not realize until very late in the process. Actually our bodies are incredible at fighting and standing up to much – but not all! There is a limit to all of us. I learned that on my own body when I for a long time felt tired, had no energy, I looked unhealthy, I lost my periods, I got break outs, bad memory and felt easily irritable. Something I once never felt. Was it me changing to a worser person? No, I was getting burned out. Read more about my story HERE.

 

How do you get burned out?

Burnout occurs when we experience prolonged stress. That being said I am not saying that stress in itself is dangerous. As human beings we are designed to secrete extra stress hormones when we need extra energy. This was once incredibly useful when we had to run from a dangerous tiger. Our stress reactions are intended to be activated briefly in emergency situations. The problem with stress happens today because our world looks quite different. We no longer stress about running from a dangerous animal but instead we stress about long traffic jams, quarrels with the partner, duties, long working hours, exams, too little sleep, grief and difficult children.

Do you know if you’re burned out?

Our stress mechanisms are controlled by hormones. The most well-known stress hormone, cortisol, is released during stress. Cortisol provides energy and makes you able to run fast. When you are stressed for a long time, your body is constantly trying to secrete extra cortisol. After a while the cortisol production is not able to keep up and you will end up burning out. This is also called adrenal fatigue.
Being chronically stressed is something that many people are not aware about. Your body actually gets used to be in this state of constant stress, and for a long time, it even feels quite good with extra energy etc. This means that a burnout creeps up on you in different stages.
In the beginning it might even feel good because you are filled with extra energy due to elevated cortisol levels.
Quickly you begin to depend a lot on caffeine, energy drinks and sugar in order to combat the day.
Then your sleep starts to be affected. You sleep badly and too little. You lie awake and have troubles falling asleep, because your mind is running around. You generally begins to have difficulties unwinding your thoughts and worries.
You start to become irritable. Your memory gets worse, and you think that most people around you are annoying.
THEN you will be burned out. Here you experience disease and symptoms. For example, I experienced the before mentioned symptoms: chaos in my hormones, ovarian cysts and lack of periods (read more about this HERE).
Read this post and get tips on how to overcome stress and burnout.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

Fibæk, Caroline & Fürst, Stine. Hormonel Harmoni. People’sPress, 2016

http://www.chopra.com/ccl

http://www.netdoktor.dk/sunderaad/stresstema/stressudbraendthed.htm

http://www.stressforeningen.dk/om-stress/stressformer/udbraendthed

http://levlykkeligt.dk/stress_forklaring


RELATED POST

  1. […] søvn, hudproblemer, hormonelt kaos og depressionslignende tilstande. Er du i tvivl læs mere HER). Ved du allerede, at du er overbelastet, så læs dette indlæg om, hvad du kan […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *