Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Why You Need A Few Friends Instead Of Many – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Why You Need A Few Friends Instead Of Many

Why You Need A Few Friends Instead Of Many

– Scroll down for English version –

Vi lever i en digital verden, hvor mange kan bryste sig af at have flere hundrede venner på Facebook. Samtidig lever vi en tid, hvor der aldrig før har været så mange ensomme og deprimerede mennesker. Det kan synes paradoksalt, men det understreger blot, at et lykkeligt og glædesfremmende socialt liv ikke nødvendigvis handler om at have mange venner. Det handler snarere om få nære og tætte venskaber. 

Trods flere og flere (facebook) venner, er vi mere ensomme og deprimerede end nogensinde før. Vores digitale verden giver os uanede muligheder for at være i kontakt med en masse mennesker og fra hele verden. Problemet er dog, at disse “digitale venner” og relationer ikke er tilstrækkelige. Det er vist, at de folk, der bruger Facebook mest, også er dem, som føler sig mest ensomme. Hermed sagt gør Facebook dig ikke ensom, men ensomme mennesker bruger Facebook i højere grad og som en slags pseudo socialisering og kontaktmulighed. Fysisk samvær med mennesker vi holder af er et menneskeligt behov, og uden dette bliver vi ensomme, deprimerede og syge sågar. Og dette behov kan ikke erstattes gennem en computer og Facebook.
Men handler det så om at have en masse venner i “det virkelige liv”? Her er svaret også nej. At have mange venner i sig selv bringer ikke lykke og glæde. Det gør nære og tætte venskaber derimod. Tilbage i 1985 var det gennemsnitlige svar på spørgsmålet om antallet af nære venner “tre”, hvor det i 2004 var “nul”.
One study suggested the benefit, from a health and happiness perspective, of having a good friend who you see every day is equivalent to an extra $100.000 on your income!
Glade mennesker har tætte venskaber og familierelationer, som de bruger tid på at ses med i det virkelige liv. Det er vigtigt, at vi er klar over, hvordan vores sociale liv gør os glade. Man kan hurtigt ende med at bruge en masse energi på at skabe en masse venner, da det tilsyneladende ligner lykken. Dog er du bedre tjent med at bruge energien på at knytte tættere bånd med nogle få nære venner og familiemedlemmer – hvis du vil være glad.
Alle dine mange venner på Facebook er ikke ægte næring til dit sociale liv og lykkebarometer, men de bør i stedet anses som værende  en slags “sociale snacks” og underholdning.
“Nearly all the well-being benefits from relationships don’t come from the 500 Facebook friends, or even the 150 or the 50. They come from the 15. Quality time spent with your 15 closest friends and family will have a direct impact on your happiness, health and longevity (and theirs too).”
Hvem er dine nære? Hvor ofte ser du dem i det “virkelige liv”?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer:

http://pcl.missouri.edu/jeff/sites/pcl.missouri.edu.jeff/files/Diener.pdf

http://qz.com/515255/why-were-better-off-with-fewer-friends/

http://www.digitaljournal.com/article/322982 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214002209


– ENGLISH –

We all live in a digital world where most people have hundreds of friends on Facebook.. But at the same time, we have never had a time with so many people feeling lonely and depressed. It may seem like a paradox but to me it only emphasizes how a happy social life is not about having a lot of friends. It is about having close and deep relationships.

Despite people have more and more (facebook) friends, we are more lonely and depressed than ever. Our digital world gives us endless opportunities to stay in contact with a lot of people and from all around the world. The problem is, though, that these “digital friends” and relationships are not sufficient. It is shown that people who use Facebook the most are also the ones feeling most lonely. This does not mean that Facebook makes you lonely, but that lonely people spend more time on Facebook and use it as a kind of pseudo socialization arena. Being with other people in real life is a human need, and without it we feel lonely, depressed and get sick even. This human need can not be replaced by a computer or Facebook.
Is happy and healthy friendships about having a lot of friends in “real life” then? The answer here is also no. Having a lot of friends does not bring happiness, but close and deep friendships on the other hand does. Back in 1985, when people were asked about how many close friends they had, the average answer was “three”. In 2004 it was “zero”.
One study suggested the benefit, from a health and happiness perspective, of having a good friend who you see every day is equivalent two an extra $ 100,000 on your income!
Happy people have close friendships and family relations, and they take time to see them in real life. It is important that we are aware of how our social life makes us happy – or the opposite. Many people spend a lot of energy trying to make a lot of friends, since we often believe that it will bring happiness. But instead you should spend that energy on creating stronger ties with your closest friends and family – if you want to get happier.
All your Facebook friends are not true nourishment for your social life and happiness, but rather they should be seen as “social snacks” and entertainment.
“Nearly all the well-being benefits from relationships don’t come from the 500 Facebook friends, or even the 150 or the 50. They come from the 15. Quality time spent with your 15 closest friends and family will have a direct impact on your happiness, health and longevity (and theirs too).”
Who are your closest friends? How ofte do you see them in real life?

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

http://pcl.missouri.edu/jeff/sites/pcl.missouri.edu.jeff/files/Diener.pdf

http://qz.com/515255/why-were-better-off-with-fewer-friends/

http://www.digitaljournal.com/article/322982 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214002209

 


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *