Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk

My Daily Skin Care

– Scroll down for English version –

Når det kommer til hudpleje, så er det utrolig vigtigt for mig, at produkterne ikke indeholder kemikalier, tilsætningsstoffer eller andre former for skadelige og hormonforstyrrende stoffer. Dog er de fleste kosmetik- og hudplejeprodukter desværre ofte fyldt med dette. Jeg har tidligere døjet med hormonproblemer (læs mere om dette HER), og jeg vil for alt i verden undgå at skade mit hormonsystem, der endelig er i balance. Derfor er industriens hudprodukter et absolut NO-GO for mig.

Min daglige hudpleje er sund, nem, simpel og billig! Den indeholder nemlig kun to ingredienser: vand og økologisk kokosolie.

Jeg har igennem lang tid forsøgt at finde produkter på markedet, der var fri for skadelige stoffer, men det er endnu ikke lykkes mig. Selv produkter mærkede med parabenefri, parfumefri og økologisk indeholder ingredienser, jeg ikke forstår og dermed ikke tør putte på min hud. Man kan nå ret langt og skåne sig selv fra en del kemikalier ved at vælge svanemærket og parfumefri – men selv her bliver man altså ikke 100% fri for skadelige ingredienser.
Vores hud er vores allerstørste organ, og den absorberer op til 60-70% af det, som vi smører på den. Det er derfor bestemt ikke underordnet, hvilken slags cremer vi tilfører. Ligesom resten af kroppen, så er huden også selvhelbredende. Dvs. at den så vidt muligt altid forsøger at genoprette sig selv og balancen. Kemikalier, tilsætningsstoffer, sprøjtemidler, stress og forurening kan dog forstyrre denne proces gevaldigt og gøre det sværere og endda umuligt for huden at finde balancen. Dette kan fx ses som trist hud, urenheder, udslæt, bumser og lign.
Derfor har jeg taget konsekvensen op, og jeg laver derfor altid min egen hudpleje og bruger kun 100% rene, økologiske varer. At det tilmed er billigere, nemt og fungerer bedre end samtlige cremer, jeg tidligere har brugt, er jo helt fantastisk!
Helt optimalt er vi fra naturens side ikke lavet til at skulle smøre alt muligt på vores hud. Kemikalier, plastiskemballage, sprøjtemidler i kosten, bilos i byerne, langvarig stress osv. er dog heller ikke noget, vores hud er skabt til, og derfor kan det stadig være en god ide at sørge for at rense huden og hjælpe dens egne naturlige selvhelbredende processer. Dette gør jeg ved at rense min hud morgen og aften kun med vand efterfulgt af at smøre den med kokosolie.

Kokosolie som hudpleje

Til at fugte min hud – både kroppen og ansigtet – da bruger jeg noget så simpelt som økologisk kokosolie. Udover at den selvfølgelig er fri for alle former for skadelige tilsætningsstoffer og hormonforstyrrende kemi, så indeholder kokosolie en række egenskaber, der er gode for huden.
Kokosolie er naturligt antibakterielt og svampebekæmpende. Kokosolie virker på denne måde rensende og beskyttende mod bakterier og infektioner i huden. Kokosolie fungerer derfor særligt godt mod urenheder, irritationer, rifter osv. Endvidere fremmer kokosolie sårhelingsprocessen. Kokosolie er meget blødgørende og fugter godt. Derudover indeholder kokosolie vitamin E, som er særlig kendt for dets evne til at reparere huden samt forebygge rynker.

Krop

Når jeg har været i bad bruger jeg, hvad der ca svarer til 1 tsk. kokosolie til hele min krop. Jeg starter med at duppe mig halvtør, således at jeg stadig har lidt vand på kroppen. Derefter gnider jeg kokosolien mellem hænderne og smører den på min fugtige hud. På denne måde fortyndes olien nemt.

Ansigt

Efter jeg har renset mit ansigt med en ren klud/håndklæde med vand, da tager jeg et par dråber eller en lille knivspids kokosolie og gnider mellem hænderne. Dernæst gnider jeg hænderne med koskolien under vandhanen, indtil konsistensen bliver tyndere men stadig har en følelse af olie. Ca. 5 sekunders tid under vand. Når det har den rette konsistens, smører jeg det i hele mit ansigt og på min hals (et område man ofte glemmer, men som også har godt af fugt).
– Man behøver kun bruge en smule olie, ofte mindre end man først tror. Vores hud er kun i stand til at absorbere en vis mængde olie, så hvis vi tilfører for meget olie, kan det ikke optages og vil blot stoppe porerne til og gøre huden fedtet at se på.
– Afhængigt af hvordan du opbevarer din kokosolie, da vil den enten være flydende eller fast i formen. Jeg opbevarer min i et skab på badeværelset, og her er den for det meste fast dog stadig meget blød. Dette varierer dog afhængigt af årstiden og vejret. Kokosolie bliver flydende ved 25 grader og over. Kokosoliens egenskaber og effekt ændres ikke, men vær opmærksom på ikke at komme til at bruge for meget olie, når den er flydende. I flydende form er det lidt sværere at arbejde med, og det kan være en rigtig god ide at bruge en pipette til at dosere mængden.

Husk

Vi er alle sammen forskellige – også hvad angår vores hudtype. Personligt virker ovenstående mængde super for min hud, men jeg har også prøvet mig frem. Jeg føler, at jeg med det samme kan mærke på huden, om konsistensen er for oliet eller det modsatte. I så fald tilfører jeg bare mere olie eller vand direkte i ansigtet og fordeler det rundt. Prøv dig derfor frem og mærk efter og se, hvad der passer din hud bedst.
Når man indtager kokosolie, opnår du også en masse positive effekter til gavn for din hud. Indtagelse af kokosolie nærer huden, udglatter og opstrammer den indefra. Du kan derfor med fordel snacke løs i kokos, bruge kokosolie i madlavningen, som drys på din smoothie, drikke kokosvand osv.

Referencer/references:
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test-kemi-i-bodylotion
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test-kemi-i-dyre-ansigtscremer
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

When it comes to skin care, it is incredibly important to me that the products do not contain chemicals, additives or any other kind of harmful substances disrupting the hormonal system. However, most cosmetic and skin care products are often full of these. Once I struggled with hormonal problems (read more about this HERE), and I will by all means try to avoid harming my hormonal system which is finally in balance again. Therefore, the industry’s skin products are an absolute NO-GO for me.

My daily skin care is healthy, easy, simple and cheap. I only use two ingredients: water and organic coconut oil.

Trough quite a while I’ve tried to find products on the market that was free from any harmful substances, but I have not succeeded yet. Even products labeled “free from perfume, parabens etc.” still contain ingredients that I do not understand and therefore do not dare to put on my skin. By choosing perfume free, for example, you do cut down on a lot of chemicals but you are still left with some harmful ingredients.
Our skin is our biggest organ, and it absorbs up to 60-70% of what we lubricate it with. Therefore, it is very important what kind of creams we put on our skins. Like the rest of the body, our skin is self-healing, meaning that is as far as possible always tries to restore itself and find balance. Chemicals, food additives, pesticides, stress and pollution may disrupt this process tremendously, making it harder or even impossible for the skin to restore itself. This can be seen as dull skin, rashes, break-outs, pimples and the like.
That’s why I have taken the consequence and always make my own skin products or use 100% pure, organic and natural products. It’s even cheaper, easy and works better than any of the the creams and lotions I have used!
As human being we are originally not made to need skin care products. Not either is our skin meant for chemicals, plastic packaging, pesticides, pollution, urban life, stress, etc. Since that is our reality to day it is a good idea to have a good cleansing and skin caring routine to help your skin’s natural self healing processes.  I cleanse my skin every morning and before bedtime with pure water followed by some drops of coconut oil.

Coconut oil

To moisturize my skin – both body and face – I use something as simple as organic coconut oil. It is of course free of all forms of harmful additives and any kind of chemicals disrupting the hormones but it also contains a number of properties that are excellent for skin care.
Coconut oil is by nature antibacterial and antifungal. This way coconut oil cleanses your skin very well and protects it against bacteria and skin infections. Therefore, coconut oil works particularly well when you suffer from break-outs, impurities, irritations, wounds, etc. Furthermore, coconut oil promotes wound healing processes and is very moisturizing. In addition, coconut oil contains vitamin E, which is particularly known for its ability to repair the skin and prevent wrinkles. Vitamin E is often used as an anti-aging remedy.

Body

When I have just been in the shower, I use around 1 teaspoon of coconut oil to my entire body. I start patting myself semi-dry with my towel so that I still have a little water on my skin. Then I rub the coconut oil between my hands and add it on my damp skin. In this way, the oil gets easily diluted as it is applied to the skin.

Face

After cleaning my face with pure water I take a pinch (a few drops)  of coconut oil and rub it between your hands. Then I rub my hands with the coconut oil under running water until the consistency becomes thinner. It must still have a sense of oil. I rub it under water for approximately 5 seconds. When it has the right consistency, I apply it all over my face and on my neck (an area many tend to forget).
– You only need a little bit of oil, often less than you would first think. Our skin is only able to absorb a certain amount, so if we add too much oil, it can not be absorbed and it will simply clog your pores and make your skin oily.
– Depending on how you store you coconut oil it will be either liquid or solid. I store mine in a cabinet in my bathroom. Depending on the time of year it is mostly firm but still very soft. Coconut oil gets liquid when it’s stored at 25 degrees celcius or more. Its skin caring effects does not change at all but beware not to add too much when it is liquid. In completely liquid form it is more difficult to work with and it can be a good idea to use a pipette to make sure you use the right amount.

Remember

We are all different – also in terms of our skin types. Personally the above mentioned amounts of coconut oil works great for my skin. I have also tried it on my skin for a long time. I can feel it on my skin immediately it the mix is too oily or too water thin. In that case, I add just more oil or water directly in my face and distribute it around. Therefore try it out yourself and feel for yourself what amount feels the best and is right for your skin.
When you consume coconut oil, you also get a lot of positive skin care. Consumption of coconut oil nourishes the skin, smoothes and tightens from the inside and out.

Referencer/references:
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test-kemi-i-bodylotion
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test-kemi-i-dyre-ansigtscremer
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

 


RELATED POST

  1. […] Jeg bruger kokosolie i min dagelige hudpleje (læs mere HER). […]

  2. […] – Af mange gode grunde kan jeg ikke få nok af kokos. Jeg bruger det i alle afskygninger i min madlavning og i min daglige hudpleje. […]

  3. […] Slut af med at tage et bad og smør kroppen ind i en god og plejende olie fri for kemikalier og andet skidt. Jeg bruger dette. […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *