Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Meat Free Monday benefits health, animal welfare a...

Meat Free Monday benefits health, animal welfare and the environment

– Scroll down for English version –

“Meat Free Monday” er en måde at tage hånd om sin egen sundhed, dyrenes velfærd og hele miljøet på. Det er et efterhånden meget populært begreb, som derfor selvfølgelig også har opfanget min opmærksomhed. Personligt er jeg røget med på denne “grønne bølge”, og det er der både sundhedsmæssige, miljømæssige og ikke mindst etiske årsager til.

“Meat free Monday” (kødfri mandag) handler om, at man ugentligt ikke spiser nogle former for kød. Formålet er, at man hæver egen sundhed, gavner miljøet samt passer bedre på dyrene. Når det kommer til kost, går jeg generelt op i at nære min krop med så ægte og naturlige råvarer som muligt. Det vil sige, at jeg såvidt muligt spiser rene og uforarbejdede fødevarer uden tilsætningsstoffer, konserveringsmidler eller kunstige smags- og sødestoffer. Jeg prioriterer i høj grad økologisk, hver gang det er muligt.
Sundhedsverdenen er dog under konstant udvikling, og jeg følger ihærdigt med og undersøger altid nærmere om de nye “trends”, ny forskning og viden. Min sundhedshorisont udvides derfor hele tiden, og i dag handler “min sundhed” om mere end blot, hvad der gavner min egen krop. Jeg ønsker, at min sunde livsstil og kost ikke blot er bæredygtig for mig selv – men altså også for hele miljøet. Til dette er kødfri dage et rigtig godt initiativ.
Sundhedsmæssige årsager. Flere studier peger på, at der er sundhedsmæssige ricisi forbundet ved for stor indtagelse af rødt kød. For meget rødt kød menes blandt andet at kunne have en sammenhæng med visse kræftformer, maveproblemer, åreforkalkning og blodpropper. Ernæringsrådgiver, Per Brændgaard, anbefaler, at man spiser mindre end 500 g rødt kød om ugen. Kød er hårdere for fordøjelsen, og det kræver mere energi og arbejde for kroppen at nedbryde det. Det er sundt med en ugentlig pause, hvor kroppen således kan bruge mere energi på andre processer. Derudover er det nemmere at indtage mere grønt på de dage, man ikke spiser kød, hvilket atter har en stor sundhedseffekt. Bladgrønt og grøntsager er noget af det mest næringsrige, vi kan indtage.
Miljømæssige årsager. Når man spiser rødt kød, bidrager man til større belastning og forurening af miljøet. Studier viser, hvordan kødspisere bidrager til meget større miljøbelastning og udledning af drivhusgasser end ikke-kødspisere. Derudover bevirker kødproduktioner til større energi- og vandforbrug.
Etiske årsager. Mange kødproduktioner, selv økologiske, medfører lidelse og skade på dyrene. De bliver alt for ofte behandlet ekstremt dårligt, står tæt pakket og har kun meget små arealer at bevæge sig på. Det er intet mindre end skrækkeligt! Medmindre man helt stopper med at spise kød, da er det mest etiske og bedste alternativ at købe fritgående. Det er dog rigtig svært som forbruger at gennemskue dyrenes vilkår trods mærkaterne “fritgående”, “økologisk” osv.
Personligt har jeg efterhånden 1-3 kødfri dage om ugen, afhængigt af hvad der lige passer bedst i forhold til arrangementer, og hvad der skal bruges op i mit køleskab. Efter jeg er begyndt at åbne op for dette kødfri univers, har jeg endvidere erfaret, hvor utrolig mange lækre kødfri og mættende retter, der findes. I kan under “Recipes” finde kødfri retter, som jeg er blevet glad for. Og der kommer mange flere! Min kæreste, som må anskues for at være en ægte kødspiser, og som siger, at han har svært ved at blive mæt uden kød, har indrømmet, at kødfri retter sagtens kan smage rigtig godt og gøre ham mæt.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

“Meat Free Monday” is a way to take care of your health and the environment too. It’s a well known concept in the health world, and it has of course also captured my attention. Personally, I follow this green initiative and for that there is both health, environmental and not least ethical reasons.

“Meat free Monday” is about a weekly day or two where you do not eat any types of meat. With this the aim is to raise your own health, help the environment and animal welfare. When it comes to diet, I in general want to nourish my body with as genuine and natural food as possible. That means that I as far as possible eat clean, unprocessed foods without additives, preservatives or artificial flavors and sweeteners. I choose organic whenever possible.
But the health world is constantly evolving, and I follow it diligently. I always make a lot of research on the new “trends”, the new research and knowledge. Therefore, my health horizon is continually evolving and today my health view involves more than “just” my own body’s condition. I want my healthy lifestyle and diet to be sustainable, not only for myself but for the entire environment too. For this Meat free days is a very good initiative.
Health. Several studies indicate that there are health risks associated with excessive consumption of red meat. For example, too much red meat is meant to cause some types of cancer, intestinal disorders, atherosclerosis and thrombosis. Nutrition Advisor, Per Brændgaard, recommends eating less than 500 grams of red meat per week. Meat is harder to digest, and it requires more energy and work from your body. Having a weekly break for this can be healthy. In this break your body is able to put extra energy on other processes instead. In addition, you most likely consume more greens on a meat free day too. Greens are some of the most nutritious and healthy food you can eat.
Environment. When you eat red meat, you contribute to greater pollution of the environment. Studies show that when you eat meat you contribute to a lot more damage on the environment by producing more Greenhouse gasses. Furthermore, the production of meat depends highly on fuel and has a high water usage.
Ethics. A lot of meat productions, even organic ones, cause suffering and injury to the animals. They are too often treated extremely badly and have very bad conditions. It is nothing less than terrible to hear about! Unless you completely stop eating meat the most ethical and best alternative is buying free range. However, it is really difficult as a consumer to figure out the animals’ true conditions despite the labels such as “free range,” “organic” etc.
Personally, I have around 1-3 meat-free days per week, depending on what activities I’m attending and what is left in the fridge.  After I started to dig into this meat free universe  I have discovered how many incredibly delicious and meat free dishes there is.  Under the category “Recipes” you can already find some meat free dishes that I really like. And there is many more to come. My boyfriend, who certainly is a real “meat eater”, believes it’s difficult to get full without enough meat.. But even he has now admitted that some meat-free dishes actually taste really good and makes him full.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

  1. […] kød i hverdagen, og spiser det derfor ikke hver dag eller til alle måltider (kan du læse mere om HER). Denne “bøf” er et super alternativ, hvis man gerne vil have en burger, der er sund […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *