Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk

How to Avoid The Perfection Trap

– Scroll down for English version –

Føler du dig nogensinde usund, tyk, forkert, doven eller dårligere end andre? Det kan være svært (nej, umuligt!) at leve op til samfundets sundhedsideal, og i dag får du mit bedste råd til, hvordan du undgår at ryge i, hvad jeg kalder “perfekt-fælden”.

Har du ikke løbet et marathon, eller to?
Har du ikke six-pack?
Spiser du hverken økologisk eller glutenfrit?
Nej?
Jeg synes, at samfundets sundhedsdiskurs er ved at ryge ud af proportioner. Og misforstå mig nu ikke. Jeg synes, at det er virkelig imponerende, når folk kan gennemføre et marathon eller er i stand til at prioritere sundhed højt. Men der er ingen mennesker, der kan alt på een gang! Og det gør mig trist, når dette “supermenneske-ideal” får os til at føle os forkerte, usunde, dovne, tykke eller bare ikke gode nok. Den følelse kender jeg i hvert fald selv. Men timevis på løbebåndet eller sukkerfri weekend har altså aldrig gjort mig lykkelig. Hvad med dig?
Jeg kan opleve at få så høje forventninger og krav til mig selv, at det kan gøre mig helt forpustet. Det er hårdt arbejde at skulle være både superkok, fitnessdronning, fashionista, en god kæreste og miljøforekæmper på alt og samme tid – og derudover selvfølgelig også arbejde og/eller studere. Jeg er ulykkelig over, hvordan dette super-sundheds ideal får os til at jagte det “perfekte”. Noget der ikke engang eksisterer. Jagten er fra begyndelsen sat til at fejle.
Undgå perfekt-fælden. For mig er nøglen at lave et “reality-check” i ny og næ. Det vil sige, at jeg bruger min realistiske sans. Er sundhedsidealet overhovedet realistisk? Nej! Skal jeg forsøge at stræbe efter noget, der så er uopnåeligt? Nej! Det gør en verden til forskel i mine forventninger og krav, når jeg aktivt minder mig selv om, hvad der er virkelighed, og hvad der er en illusion. Jeg lever sundt – for det meste. Jeg træner 2-3 gange om ugen. Jeg spiser chokolade og kage i weekenden – også nogle gange på en mandag. Sådan er det realistisk for mig. Så er jeg glad. Hvad med dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Do you ever feel unhealthy, fat, wrong, lazy or just not good enough? It can be difficult (no, impossible!) to live up to society’s health ideal, and today you get my best advice on how to avoid ending up in what I like to call “the perfection trap”.

Have you ever run a marathon, or two?
Do you have a six-pack?
Do you eat both organic and gluten-free?
No?
I think that society’s health ideal is getting out of proportions. And do not misunderstand me. I think it is very impressive when someone completes a marathon or manage to prioritize health very highly. But no one is capable of doing everything at once! It makes me sad when this “super human ideal” cause us to feel wrong, unhealthy, lazy, fat or just not good enough. Well at least I know that feeling… But hours and hours on the treadmill or sugar-free weekends have never made me happy. What about you?
I sometimes get sky high expectations to myself. It’s hard work trying to be both a master chef, fitness queen, fashionista, a good girlfriend and environmentalist all at the same time – PLUS also have to go to work and/or study.
I’m sorry how this unrealistic ideal makes us chase “perfection”. Something that does not even exist. A chase, then, that from the beginning is set to fail.
Avoid “the perfection trap”. For me, the key is to make a “reality-check” every now and then. That means that I use my realistic sense. Is the health ideal even realistic and possible to reach? No! Should I try to reach an impossible goal? No! It makes a world of difference to my expectations and demands on myself when I actively remind myself of what is reality and what is an illusion. I live healthily – most of the time. I work out 2-3 times a week. I eat chocolate and cake during weekends – and sometimes on a Monday too. And that’s okay. That’s how it is realistic for me. That’s how I’m happy. How about you?

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *