Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Negative self-talk obstructs your dreams and goals in life – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Negative self-talk obstructs your dreams and goals...

Negative self-talk obstructs your dreams and goals in life

– Scroll down for English –

At dømme dig selv og tale hårdt til dig selv kan spænde ben for dine drømme og mål i livet. Når man dømmer sig selv, føles det ikke bare ubehageligt, men det fjerner både selvværd, mod og motivation. Den hårde tone fjerner altså egenskaber, der er nødvendige i livet til at realisere drømme og mål. Tænk hvis vi stedet talte kærligt til os selv?

Måden vi taler til os selv på er ofte langt hårdere og strengere, end måden vi taler til nogen som helst anden på. Hvad siger du fx typisk til dig selv, når du igen ikke kommer ned og træne eller igen ryger i småkagedåsen, selvom du lige havde besluttet dig for at være sund?
Hvor er du svag! Du kan da bare lade være! Hvor er det for dårligt! Du fortjener det ikke! Tag dig nu sammen!
Kunne du finde på at tale sådan til dig selv?
Hvad får du ud af det?
Skyldfølelse. Skam. Usikkerhed. Lavt selvværd. Derudover, når man taler hårdt til sig selv, går man i forsvarsposition –  på samme måde, som når andre taler dårligt til en. Man kommer med undskyldninger og forklaringer overfor sig selv: jeg var træt, jeg er ikke god til det, jeg nåede det ikke osv. Når man dømmer sig selv, finder man i hvert fald ikke ind til kernens problematik; den reelle årsag til, at du ikke får udrettet det, du ellers gerne vil.
I stedet for at være så hård ved dig selv,så burde du hellere begynde at møde dig selv kærligt og venligt. Dette er en mindful tilgang, og du opnår langt flere positive effekter ved denne måde at møde dig selv på. Det er en måde at udøve selv-omsorg på. Når du møder dig selv kærligt fremfor dømmende, giver du plads til at lytte til dig selv og dit indre jeg, og på denne måde kan du finde frem til, hvad der virkelig står i vejen for dine drømme.
Måske har du for høje forventninger til dig selv?
Måske lytter du ikke til dine egne behov og lyster?
I vores samfund kan vi hurtigt blive fanget i en masse “jeg burde”, pligter og høje krav, der kan fjerne fokus fra os selv og vores egne behov. Når vi dømmer os selv, ryger vi blot endnu længere væk fra os selv. Mød dig selv med kærlighed og venlighed og lyt på den måde til det, som dit indre jeg forsøger at fortælle dig.
Hvad er den reelle årsag til, at du ikke får trænet, spist sundere, eller hvad end du ikke får gjort, som du ellers havde sat dig for?
Når jeg møder mig selv kærligt fremfor dømmende, indser jeg hurtigt, at det faktisk meget ofte handler om for høje forventninger og for store krav til mig selv. Hvad med dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


 – ENGLISH –

Judging yourself obstructs your ability to achieve your dreams and goals in life. When you judge yourself it does not only feel uncomfortable it damages your self-esteem, courage and motivation. Thus, being hard on yourself takes away abilities necessary for achieving your goals. Imagine if you started talking to yourself in a more loving and friendly tone?

The way we talk to ourselves is often much harder than the way we would talk to anyone else. For example, what do you tell yourself, when you once again do not make it to the gym, or once again end up eating all the candy when you have just decided to be healthy?
You are so weak! Why can’t you just do it! You don’t deserve it.
Do you ever talk like this to yourself?
And how does this negative self-talk make you feel?
Guilt. Shame. Insecurity. Blame. Low self-esteem. Furthermore, when you are hard on yourself you tend to go i defensive mode – just as you would if other people talked to you like that. You find excuses and explanations; I was tired, I’m not good at it, I did not have the time etc. When you judge yourself you will have a hard time finding the true cause to your problem. The true reason why you do not accomplish the things in life you want.
Instead of being so hard on yourself, you should rather try to meet yourself with love and kindness. This is a mindful approach, and with this approach you reach more positive effects. Kindfull self-talk is self-caring. When you meet yourself with love rather than being judgmental, you make room to listen to yourself and get in tough with your inner self. This way you are able to get to know what really stands in the way for your dreams.
Maybe you have too high expectations to yourself?
Maybe you do not listen to your own actual needs and desires?
In our society, we can all quickly get caught up in a lot of “I should”, duties and high demands that all remove the focus from yourself and your own needs. But try not to be so hard on yourself. Meet yourself with love and kindness and listen to what your inner self is trying to tell you.
What is the reason why you do not get to the gym or you are not eating healthier, even though you want to? 
When I meet myself lovingly rather than judgmentally, I quickly realize that the problem to me very often is about too high expectations and too high standards for myself .. What about you?

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram


  1. Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *