Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Are your life as perfect as on Instagram? Do you suffer from Smiling Depression? – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Are your life as perfect as on Instagram? Do you s...

Are your life as perfect as on Instagram? Do you suffer from Smiling Depression?

– Scroll down for English version –

Er dit liv ligeså perfekt, som det ser ud på Instagram og Facebook?

Kan du overhovedet selv leve op til det ideal, du udstråler på de sociale medier?

Mit bud er NEJ. I hvert fald når jeg taler på mine egne vegne…

Hvad er “Smiling depression”?
Der er mange, der går rundt og smiler og er glade. Nogle er det dog kun udadtil uden samtidig at være det indeni. Det kan forklares, at man bærer en slags glædesmaske. Dette kan kaldes for smilende depression, og jeg synes, at fænomenet bliver utrolig interessant i vores moderne samfund, hvor vi på en måde møder fænomenet dagligt på de sociale medier. Jeg faldt over begrebet “smiling depression” i en artikel, der netop belyser det i forhold til sociale medier.
According to Carl Rogers’s theory of personality, every human has the basic instinct to improve herself and realize her full potential. Like Abraham Maslow, he called this achievement self-actualization. He believed this state was attained when the ideal self and the person’s self-image were in line with each other. This person would be deemed a fully functioning person.
Ifølge Carl Rogers da må vi altså opnå selv-aktualisering for at blive et fuldendt menneske. Dette opnås ved, at vi realiserer den, som vi ønsker at være. Med udviklingen af de sociale medier er der et yderligere pres og forventning om, at vores liv er perfekt, som det jo vises ud fra flotte og ikke mindst redigerede billeder. Vi bliver på den måde dagligt bombarderet af “det perfekte ydre” på Instagram. De sociale medier skaber ikke mindst mulighed for nye måder at kreere os selv på, men de kan også skabe nye idealer (dog urealistiske), som kan gøre det endnu sværere at opnå selv-aktualisering.
Se på dig selv
Hænger din profil sammen med dit virkelige liv, og den du i virkeligheden er?
Er du virkelig så pletfri, som din profil ser ud til at være?
Via vores instinkt ønsker vi at forbedre os selv og opnå vores fulde potentiale, men det er jo helt skørt, når vi kan ikke engang leve op til vores eget ydre billede, som vi lægger ud på de sociale medier? Det kan jeg i hvert fald ikke. De sociale medier viser snarere den person, som man gerne vil være, eller den man gerne vil opfattes som. Jeg vil med glæde her afsløre, at min Instagram langt fra indeholder nok af skyggesiderne ift. at vise et realistisk billede af mit liv. Jeg ønsker at inspirere, motivere og give gode råd, men i må ikke tro, at det er lig med, at jeg selv lever perfekt til punkt og prikke. SLET ikke. Jeg er hverken sund eller glad hver dag eller hvert øjeblik.
Pas på
Pas på at du ikke gør din egen profil eller andres profiler til et ideal for sin selv-aktualisering. Du vil aldrig kunne opnå den. Det er en perfekt illusion og dermed ikke realistisk. Forsøger du at opnå dette alligevel, da vil du, ifølge Carl Rogers, aldrig blive et fuldendt og lykkeligt menneske.
One factor for the high rates of depression seen in social media-friendly people is the inconsistency they observe between their ideal cyber self and their self-image. The desire to be seen positively has taught us to silence our troubles and we now have no idea how to express inner turmoil without feeling like we’re accepting social defeat.
For obvious reasons, people do not advertise their negative traits on their social profiles, nor do they pose unflattering pictures. Because of this strict control of the way we are viewed, we are often fooled into believing other people’s lives are much better than our own. What is essential to remember is they too wear masks, the way I do, the way everyone does.
Tag masken af
Jeg synes, at det er sørgeligt, at vi er mange på de sociale medier, der faktisk bærer masker. Det handler ikke så meget om “masken” i sig selv men i højere grad om det faktum, at den får lov til at påvirke os selv og dem omkring os på en negativ måde, der efterlader os med følelsen af utilstrækkelighed og i værste fald (smilende) depression.
Fjern masken (og lad mobilen ligge) og nyd dit uperfekte liv – ingens liv er perfekt, hverken dit eller mit eller nogen som helst andens. Selvom det kan se sådan ud udefra.

Hav en dejlig uperfekt dag!

I kan læse den fulde artikel HER

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Is your life as perfect as it looks on Instagram and Facebook?

Can you live up to your own ideal that you portray on social media?

My guess is NO. At least when I speak on my own behalf …

Smiling depression
Many people go around looking happy and wear smiles on their faces. Some, however, is only outwardly happy without also being happy from the inside. You can say they wear a ‘happy mask’. This is called “smiling depression”, and I think the phenomenon becomes extremely interesting in our society where we somehow encounters smiling depression on daily basis on social media. I came across the term smiling depression in a very interesting article.
According to Carl Rogers’s theory of personality, every human has the basic instinct to improve herself and realize her full potential. Like Abraham Maslow, he called this achievement self-actualization. He believed this state was attained when the ideal self and the person’s self-image were in line with each other. This person would be deemed a fully functioning person.
According to Carl Rogers we must achieve self-actualization to become a complete person. This is achieved by realizing what we want to be. With the development of social media, there is an additional pressure and expectation to our lives and that our life must be perfect, as it indeed appears on social media. On social media we are all on a daily basis exposed to “the perfect life”. Social media does not only create new possibilities and new ways to create ourselves, but it can also create new ideals (perfect and unrealistic ideals), which make it even harder for us to achieve self-actualization.
Take a look at yourself:
Does your life on social media completely reflect your real life?
Are you as “perfect” as you appear on social media?
Instinctually we want to improve ourselves and achieve our full potential, but it gets totally crazy when we ourselves can not live up to our own external image that we upload on social media? Well, I certainly cannot. The social media rather indicates the person who you want to be, or who you want to be seen as. Here, I will happily reveal that my Instagram far from it contains enough of the dark side to show a realistic picture of my life. I want to inspire, motivate and give advice, but you should not believe that my profile equals my life. Not at all. I’m NOT healthy and happy every day or every second. Oh no!
Beware
Be careful that you do not let your own profile or others’ profiles get to be an ideal for your self-actualization. You will never be able to achieve it. It’s a perfect illusion and that is not realistic. If you still try to achieve the perfect ideal you will, according to Carl Rogers, never become a complete and happy person.
One factor for the high rates of depression seen in social media-friendly people is the inconsistency they observe between their ideal cyber self and their self-image. The desire to be seen positively has taught us to silence our troubles and we now have no idea how to express inner turmoil without feeling like we’re accepting social defeat.
For obvious reasons, people do not advertise their negative traits on their social profiles, nor do they pose unflattering pictures. Because of this strict control of the way we are viewed, we are often fooled into believing other people’s lives are much better than our own. What is essential to remember is they too wear masks, the way I do, the way everyone does.
Take off your mask
Remove the mask. I think it is so sad that we on social media actually wear masks. It’s not so much about the “mask” in itself but rather the fact that the mask influences ourselves and those around us in a very negative way. The mask leaves us with the feeling of inadequacy and at worst (smiling) depression.
Remove the mask, leave the phone for a minute and enjoy your imperfect life – nobody’s life is perfect, neither yours, mine or anyone else’s. Although it might look like it from the outside.
Have a perfectly imperfect day!
You can read the full article HERE

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram


  1. Chelsea

    9 september

    I am so grateful for your article.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *